Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Eugeniusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 17:29

[b]Barszcz wo³yñski[/b]

Sk³adniki:
1/2 kg miêsa wo³owego lub kie³basy,
1/2 kg ma³ych buraków ugotowanych poprzedniego dnia w skórkach,
1 szklanka ugotowanej fasoli,
w³oszczyzna z kapust±,
4 ziemniaki,
sól, pieprz,
listek laurowy,
1/2 szklanki ¶mietany,
zielenina

Sposób przyrz±dzenia:
Ugotowaæ poprzedniego dnia miêso, wyj±æ z wywaru, obraæ z ko¶ci, pokroiæ w kostkê. Do wywaru w³o¿yæ poszatkowan± kapustê, w³oszczyznê i pokrojone w kostkê ziemniaki, gotowaæ 15 min. Nastêpnie dodaæ ugotowan± fasolê z czê¶ci± wywaru, ugotowane buraki pokrojone na cienkie paski, wszystkie przyprawy i gotowaæ jeszcze przez 5 min. Po odstawieniu z ognia wlaæ ¶mietanê, wsypaæ zieleninê, dodaæ miêso.
autor: Z.Wodecki

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email