Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Eugeniusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 17:27

[b]Barszcz staropolski[/b]

Sk³adniki:
2 l wywaru z miêsa i warzyw,
150 ml ¶mietany,
40 dag buraków,
20 dag kie³basy,
10 dag marchwi,
10 dag selera,
10 dag pietruszki,
8 dag cebuli,
t³uszcz,
2 dag m±ki,
zielenina,
sól, pieprz

Sposób przyrz±dzenia:
Buraki umyæ, oczy¶ciæ, upiec w piekarniku. Upieczone wystudziæ, obraæ, zetrzeæ na tarce. Warzywa umyæ, obraæ, op³ukaæ, pokrajaæ w paseczki, podsma¿yæ na t³uszczu, skropiæ wywarem i dusiæ do miêkko¶ci. Kie³basê obraæ z os³onki, pokrajaæ w pó³plasterki, po³±czyæ z warzywami, burakami, pozosta³ym wywarem, posiekan± zielenin± oraz ¶mietan± wymieszan± z m±k±, chwilê pogotowaæ i doprawiæ do smaku.
autor: Z.Wodecki

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email