Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 16:30

"Makowiec"

Sk³adniki:
50 dag maku
40 dag cukru
10 jajek
2 ³y¿ki tartek bu³ki
2 krople olejku migda³owego

Sposób wykonania:
Oddzieliæ ¿ó³tka od bia³ek. ¯ó³tka utrzeæ z cukrem na g³adk± masê. Mak sparzyæ, odcedziæ, zmieliæ dwukrotnie w maszynce. Mak dodaæ do jajek i powoli ucieraæ. Ubiæ na sztywn± pianê z bia³ek, wymieszaæ z mas± jajeczno-makow±, dodaæ tart± bu³kê i olejek. Ciasto ostro¿nie wlaæ do du¿ej tortownicy, wysmatowanej mas³em i wysypanej tart± bu³k±. Piec w ¶rednio nagrzanym piekarniku oko³o godziny. Ostudziæ w piekarniku. Mo¿na go przekroiæ i prze³o¿yæ mas±.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email