Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 16:23

"Krucho-dro¿d¿owe rogaliki"

Sk³adniki:
25 dag mas³a
5 dag dro¿d¿y
0.5 kg m±ki
1 ³y¿eczka cukru
szczypta soli
2 jajka
2 ³y¿ki kwa¶nej ¶mietany
powid³a lub d¿em

Sposób wykonania:
Dro¿d¿e, cukier i ¶mietanê rozmieszaæ, zostawiæ na parê minut a¿ urosn±. Z m±ki, mas³a i jajek, dodaj±c sól i wyro¶niête dro¿d¿e, zagnie¶æ ciasto, pozostawiæ w ch³odnym miejscu. Rozwa³kowaæ placki, przeci±æ na 4 czê¶ci, u³o¿yæ na nich powid³a, zawin±æ rogalik. Piec oko³o 40 minut w ¶rednio nagrzanym piekarniku.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email