Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 13:56

"Beza owocowa"

Sk³adniki:
10 bia³ek
10 ³y¿ek cukru pudru
cukier waniliowy
10 dag ³uskanych orzechów laskowych lub migda³ów
10 dag suszonych ¶liwek bez pestek
10 dag suszonych gruszek lub jab³ek
10 dag rodzynków
2 ³y¿ki sma¿onej skórki pomarañczowej
wi¶nie z kompotu
tarta bu³ka i t³uszcz do smarowania formy

Sposób wykonania:
Suszone owoce namoczyæ na noc w niewielkiej ilo¶ci wody, odcedziæ i posiekaæ razem ze skórk± pomarañczow±. U³o¿yæ je na nat³uszczonej blasze, wysypanej tart± bu³k±. Bia³ka ubiæ na sztywn± pianê, wymieszaæ z cukrem pudrem i cukrem waniliowym, u³o¿yæ na owocach. Z wierzchu posypaæ posiekanymi orzechami (lub posiekanymi po sparzeniu i obraniu ze skórki migda³ami). Piec w s³abo nagrzanym piekarniku oko³o 25-30 minut, ciasto nie mo¿e siê zrumieniæ. Gotow± bezê przybaæ wi¶niami z kompotu.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email