Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 13:50

"Wafle z owocami"

Sk³adniki:
50 dag suszonych ¶liwek bez pestek
50 dag cukru
sok z dwóch cytryn
0.5 szklanki ³uskanych w³oskich orzechów
sma¿ona skórka pomarañczowa
4 du¿e wafle

Sposób wykonania:
¦liwki namoczyæ na noc w niewielkiej ilo¶ci wody, rano prze³o¿yæ do p³askiego rondla, podlaæ odrobin± wody i dusiæ, a¿ ca³kowicie siê rozklej±. Dodaæ cukier, orzechy, skórkê pomarañczow± i sok z cytryny. Masê ¶liwkow± rozsmarowaæ grub± warstw± na waflu, przykryæ dwoma waflami, k³ad±c jeden na drugim, i na nich znów rozsmarowaæ warstwê masy. Przykryæ czwartym waflem, po³o¿yæ deskê i obci±¿yæ j± ciê¿arkiem. Odstawiæ na noc w ch³odne miejsce. Gotowe wafle pokroiæ na ma³e kwadraciki.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email