Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 12:12

"Kruche paluszki"

Sk³adniki:
30 dag m±ki
3 ³y¿ki cukru
5 dag mas³a
4 jajka
bu³ka tarta

Sposób wykonania:
Przesianê m±kê i mas³o posiekaæ no¿em, dodaæ ¿ó³tka i bia³ka ubite na lekka pianê. Ciasto wyrobiæ i pozostawiæ w ch³odnym miejcu. Formowaæ paluszki, smarowaæ je lekko spienionym bia³kiem, posypaæ cukrem i k³a¶æ na posmarowanej mas³em i wysypanej bu³k± tart± blasze. Piec w gor±cym piekarniku na z³oty kolor.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email