Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 12:09

"Chru¶cik po staropolsku"

Sk³adniki:
20 dag m±ki
5 dag mas³a
5 dag cukru
cukier waniliowy
szczypta soli
4 jajka
0.75 szklanki ¶mietany
smalec do sma¿enia
cukier puder

Sposób wykonania:
Jajka ubiæ z cukrem, dodaæ mas³o (zmiêkczyæ je podgrzewaj±c je¶li jest twarde), przesian± m±kê, ¶mietanê, cukier waniliowy. Ciasto wyrobiæ, zbiæ wa³kiem, rozwa³kowaæ cienko, pokroiæ na paski o wymiarach 8×4 cm. Ka¿dy pasek przeci±æ po¶rodku, jeden koniec paska prze³o¿yæ przez przeciêcie. Wrzuciæ chru¶ciki do gor±cego t³uszczu, sma¿yæ na z³ocisty kolor. Wyjmowaæ widelcem lub specjaln± ³opatk±, os±czyæ z t³uszczu, posypywaæ cukrem pudrem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email