Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 12:02

"Babka rodzynkowa"

Sk³adniki:
30 dag m±ki
0.5 kostki mas³a
15 dag cukru
3 jajka
trochê wiêcej ni¿ 0.5 szklanki mleka
0.5 paczki proszku o pieczenia
15-20 dag rodzynek
1 paczka ukru waniliowego

Sposób wykonania:
Mas³o utrzeæ na g³adka masê, dodaæ – ucieraj±c – cukier, cukier waniliowy i ¿ó³tka, a nastêpnie przesian± i wymieszan± z proszkiem do pieczenia m±kê, mleko, op³ukane rodzynki oraz ubit± na sztywno pianê z bia³ek, dobrze wymieszaæ. Ciasto wlaæ do formy wysmarowanej mas³em. Piec w¶rednio nagrzanym piekarniku oko³o godziny.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email