Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 10:11

"Makagigi"

Sk³adniki:
25 dag miodu
25 dag maku
8 dag mas³a
wafle

Sposób wykonania:
Mak sprzyæ, zmieliæ dwukrotnie w maszynce do mielenia. Podgrzaæ miód, dodaæ mas³o, gotowaæ a¿ siê lekko zarumieni, w³o¿yæ mak, sma¿yæ przez 2-3 minuty. Masê rozsmarowaæ na waflach, przycisn±æ deseczk± i przy³o¿yæ ciê¿kim przedmiotem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email