Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 14 kwietnia 2005 at 16:42

"Rogaliki dro¿d¿owe"

Sk³adniki:
2 szklanki m±ki
0.25 szklanki wody
1 kostka stopionego mas³a
2 dag dro¿d¿y
szczypta soli
konfitura w wi¶ni lub porzeczek

Sposób wykonania:
Dro¿d¿e wymieszaæ z ciep³± wod±, pozostawiæ aby wyros³y. M±kê, sól i 0.25 kostki stopionego mas³a wymieszaæ w misce, dodaæ dro¿d¿e. Wyrobiæ ciasto, tak aby odchodzi³o od rêki i pozostawiæ do wyro¶niêcia. Z wyro¶niêtego ciasta rozwa³kowaæ na stolnicy placek grubo¶ci 0.5 cm, posmarowaæ stopionym mas³em i z³o¿yæ go na trzy czê¶ci. Jeszcze raz rozwa³kowaæ prostok±t, posmarowaæ reszt± mas³a i z³o¿yæ na pó³. Ponownie rozwa³kowaæ, wykrawaæ trójk±ty, nak³adaæ ³y¿eczk± konfiturê i zwijaæ rogale. Piec w nagrzanym piekarniku na z³oty kolor.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email