Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 09:56

"Kruche ciastka"

Sk³adniki:
30 dag mas³a
10 dag cukru pudru
cukier waniliowy
2 ¿ó³tka
1 ca³e jajko
45 dag m±ki pszennej
otarta skórka z cytryny

Sposób wykonania:
M±kê przesiaæ na stolnicê, dodaæ mas³o, ¿ó³tko, jajko, cukier puder, cukier waniliowy, otart± skórkê z cytyny. Wszystkie sk³adniki posiekaæ no¿em nastêpnie zgnie¶æ ciasto, nie wyrabiaj±c d³ugo, uformowaæ kostkê, umie¶ciæ na godzinê w ch³odnym miejscu. Nastêpnie cienko rozwa³kowaæ, wykrawaæ foremkê gwiazdki lub kó³ka, piec w gor±cym piekarniku na jasnoz³oty kolor (ciasto kruche powinno piec siê szybko, by nie wytapia³ siê t³uszcz). Po upieczeniu posypaæ cukrem pudrem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email