Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 09:50

"Murzynek"

Sk³adniki:
1 koska mas³a
4 jajka
2 szklanki cukru
1 szklanka m±ki pszennej
0.5 szklanki m±ki ziemniaczanej
3 ³y¿ki kakao
cukier waniliowy
2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
6 ³y¿ek wody
bakalie
tarta bu³ka do wysypania formy

Sposób wykonania::
Mas³o, cukier, kakao i wodê rozupu¶ciæ w garnku, wolno podgrzewaj±c. Zagotowaæ. Z masy odlaæ 0.33 szklanki na polewê. Pozosta³± czê¶æ masy ostudziæ. Nastêpnie dodaæ ¿ó³tka, przesian± m±kê pszenn± oraz ziemniaczan±, proszek do pieczenia i cukier waniliowy. Wszystko wymieszaæ. Dodaæ bakalie i pianê z ubitych na sztywno bia³ek. Ponownie wymieszaæ bardzo delikatnie. Masê prze³o¿yæ do formy wysmarowanej t³uszczem i wysypanej bu³k± tart±. Piec w ¶rednio nagrzanym piekarnikiu oko³o 50 minut. Po wyjêciu z formy i przestygniêciu ciasto oblaæ polew±.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email