Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 09:43

"Makaroniki"

Sk³adniki:
25 dag ³uskanych orzechów laskowych
4 bia³ka
0.5 ³y¿eczki cynamonu
0.5 ³y¿eczki zmielonych go¼dzików
skórka otarta z pomarañczy (uprzednio wyparzonej)
25 da cukru
tarta bu³ka

Sposób wykonania:
Bia³ka ubiæ na sztywn± pianê, pod koniec dodaj±c cukier zmieszany z przyprawami (skórka pomarañczowa, cynamon, go¼dziki), po czym dodaæ zmielone orzechy. Blachê wy³o¿yæ pergaminem, wysmarowaæ mas³em i wysypaæ tart± bu³k±, uk³adaæ na niej ma³e kulki lub inne kszta³y formowane z masy. Piec w temperaturze 140 C a¿ nabior± z³otego koloru (oko³o 25 minut).

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email