Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 09:37

"Szarlotka prosta"

Sk³adniki:
20 dag kruchych ciasteczek
0.5 kg jab³ek
20 dag cukru
cukier waniliowy
0.5 ³y¿eczki mas³a
2 bia³ka
0.5 cytryny lub sok z cytryny
bu³ka tarta
cynamon

Sposób wykonania:
Tortownicê wysmarowaæ mas³em, wysypaæ tart± bu³k±, wy³o¿yæ ciasteczkami, zape³niaj±c wolne miejsce pokruszonymi. Jab³ka obraæ, pokroiæ w plastry, odrzucaj±c gniazda nasienne, w³o¿yæ do rondla, dodaæ mas³o, po³owê cukru, cukier waniliowy i dusiæ oko³o 5 minut. Podduszone jab³ka wy³o¿yæ równ± warstw± na ciasteczka. Z bia³ek ubiæ sztywn± pianê i nadal ubijaj±c, dodawaæ stopniowo resztê cukru i sok z cytryny. Wy³o¿yæ pianê na jab³ka, równo rozprowadziæ, wstawiæ do letniego piekarnika i piec, a¿ piana nabierze jasnoz³otego koloru.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email