Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 09:31

"Keks orzechowy na bia³kach"

Sk³adniki:
7-8 jajek
laska wanilii lub cukier waniliowy
3 szklanki m±ki
25 dag ³uskanych orzechów w³oskich
2 szklanki cukru
1 kostka mas³a
1 ³y¿eczka proszku do pieczenia
mas³o i tarta bu³ka do formy

Sposób wykonania:
Ubiæ bardzo sztywn± pianê z bia³ek, dodaæ drobno pokrajan± waniliê, dodawaæ po trochu cukier, ucieraj±c pianê wa³kiem-kulk± (10 minut). Nastêpnie dodawaæ po trochu m±kê wymieszan± z proszkiem do pieczenia i jednocze¶nie wlewaæ stopione mas³o, ca³y czas ucieraj±c. Na koñcu dodaæ posiekane niezbyt drobno orzechy, wymieszaæ, w³o¿yæ do formy wysmarowanej mas³em i wysypanej tart± bu³k±, wstawiæ do ¶rednio nagrzanego piekarnika piec na z³oty kolor.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email