Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Edyta
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 00:45

[b]Placki ziemniaczano-gryczane[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
50 dag ziemniaków
25 dag kaszy gryczanej
1 cebula (¶rednia lub ma³a)
li¶æ laurowy
kilka ziaren ziela angielskiego
sól
pieprz
olej do sma¿enia

[i]Sposób wykonania[/i]
Cebulê drobno posiekaæ. Ziemniaki obraæ i zetrzeæ na tarce. Kaszê gryczan± przelaæ wrz±tkiem i os±czyæ na sicie, wymieszaæ z ziemniakami i cebul±, przyprawiæ sol± i pieprzem. Z masy uformowaæ wa³ki, obwin±æ je w gazê, obwi±zaæ ciasno nitk±. Zagotowaæ wodê z dodatkiem soli, ziela angielskiego i li¶cia laurowego W³o¿yæ zapakowan± „masê” i gotowaæ oko³o 20 minut. Wyj±æ i przelaæ zimn± wod±, poczekaæ a¿ ostygnie, wyj±æ z gazy i kroiæ w plastry (oko³o 1 cm grubo¶ci). Podsma¿yæ na patelni.

Przepis na konkurs nades³a³a (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email