Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 16:39

[b]Pianka Rozkoszy[/b]

Sk³adniki:
1 puszka mleka skondensowanego
2 galaretki (np.czerwone)
2 galaretki (np.zielone)

Sposób przyrz±dzenia:
1.Mleko podzieliæ na po³owê i dobrze sch³odziæ musi byæ bardzo zimne.
2.Galaretki obie czerwone rozpu¶ciæ w 1/2 litra wrz±cej wody .Pozostawiæ do wystygniêcia i lekkiego stê¿enia.
3.Galaretki zielone rozpu¶ciæ jak czerwone.
4.Mleko zacz±æ ubijaæ gdy (galaretka zaczyna gêstnieæ )oko³o 3 min. mikserem po czym zacz±æ wlewaæ ma³ym strumieniem do ubitego mleka i dalej chwilkê ubijaæ.
5.Wylaæ na tortownicê du¿± bo jest tego sporo, z drug± czêsci± zrobiæ dok³adnie to samo i wylac na pierwsz± czê¶æ.
autor: kikaklika

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email