Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Kasia
Participant
Posted on 1 kwietnia 2005 at 16:16

[b]Donaty[/b]:

50 dag m±ki.
5 dag dro¿d¿y.
3 jajka.
200 ml mleka.
10 dag. cukru.
5 dag. mas³a.
1 litr oleju.
lukier.

Zamieszaæ mleko, dro¿d¿e, ³y¿kê cukru i cztery ³y¿ki m±ki. Gdy rozczyn wyro¶nie, wyrobiæ z jajkami, reszt± m±ki i cukru. Po³±czyæ z p³ynnym, ostudzonym mas³em. Przykryæ odstawæ, by wyros³o. Uformowaæ kulki. W ka¿dej zrobiæ otwór. Odstawiæ w ciep³e miejsce do wyro¶niêcia. Sma¿yæ po 5 min. z obu stron w gor±cym oleju. Wyj±æ i os±czyæ z t³uszczu. Polaæ lukrem.

Przepis zpsta³ nades³any na druga edycjê Konkursu Pychotki przez Ga¼dzinê.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email