Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:51

[b]Ciasto ple¶niak z jab³kami[/b]

Sk³adniki:
60 dag (3 szklanki) m±ki,
35 dag (1 1/2 szklanki) cukru,
5 jaj,
25 dag margaryny,
1 ³y¿eczka proszku do pieczenia,
³y¿ka kakao,
75-100 dag jab³ek lub 2 szklanki przecieru z jab³ek

Sposób przyrz±dzenia:
M±kê przesiaæ na stolnicê, wymieszaæ z proszkiem do pieczenia, posiekaæ z margaryn± i 5 ¿ó³tkami. Dodaæ 1/2 szklanki cukru, wyrobiæ kruche ciasto i sch³odziæ je w lodówce (co najmniej 30 min) 2/3 ciasta rozwa³kowaæ i u³o¿yæ na blasze. Pozosta³e ciasto podzieliæ na dwie czê¶ci. Do jednej czê¶ci do³o¿yæ ³y¿kê kakao. Jab³ka umyæ, podzieliæ na kawa³ki, rozgotowaæ, przetrzeæ przez sito, ostudziæ i u³o¿yæ na cie¶cie. Sch³odzone jasne ciasto zetrzeæ na tarce z du¿ymi oczkami bezpo¶rednio na przecier z jab³ek. Ubiæ sztywn± pianê z 5 bia³ek i jednej szklanki cukru. U³o¿yæ j± na startym jasnym cie¶cie. Ostatni± warstwê powinno stanowiæ utarte ciasto z kakao. Ple¶niak piec 45-50 min w gor±cym piekarniku. Jab³ka mo¿na zast±piæ rabarbarem lub d¿emem.
autor: Z.Wodecki

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email