Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:48

[b]Ciasto ma¶lano – cynamonowe[/b]

Sk³adniki:
400 g m±ki
3 ³y¿eczki proszku do pieczenia
125 g cukru
1 torebka cukru waniliowego
szczypta soli
2 jajka
3 ly¿ki mleka
180 g zimnego mas³a

Na wierzch:
100 g mas³a
2 ³y¿ki cukru
1 ³y¿eczka cynamonu
1 opakowanie p³atków migda³owych

Sposób przyrz±dzenia:
M±kê z proszkiem przesiaæ na stolnicê i zrobiæ do³ek. Wsypaæ oba cukry i sól, wbiæ jajka i dodaæ mleko.
Przysypaæ m±k± i wyrobiæ papkê. Na wierzchu u³o¿yæ kawa³ki masa, posiekaæ z ciastem i szybko zagnie¶æ. Uformowaæ kulê i od³o¿yæ do lodówki na pó³ godziny.
sch³odzone ciasto wy³ozyæ na nat³uszczon± du¿± blachê (uwaga! ciasto klei siê do r±k).
Palcami zrobiæ w cie¶cie niewielkie wg³êbienia i roz³o¿yæ w nich p³atki mas³a, a na ma¶le rozsypaæ p³atki migda³owe. Cukier wymieszaæ z cynamonem i posypaæ ciasto.
Piec 25-30 minut w temperaturze 200 stopni.
Na du¿ej blasze to ciasto wychodzi niewysokie. Na mniejszej nie próbowa³am.
Z margaryn± w ¶rodku (mas³o na wierzchu) te¿ jest bardzo dobre.
autor: Malinna

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email