Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Mateusz
Participant
Posted on 31 marca 2005 at 12:27

"Kaczka z jab³kami"

Sk³adniki:
1 du¿a kaczka
2 ³y¿eczki soli
0.25 ³y¿eczki pieprzu
2 z±bki czosnku
3-4 jab³ka
12 suszonych ¶liwek
1 jajko
4 ³y¿ki tartej bu³ki
2 ³y¿ki cukru

Sposób wykonania:
¦liwki namoczyæ w gor±cej wodzie na oko³o 2 godziny, odcedziæ i usun±æ z nich pestki. Kaczkê umyæ. Czosnek rozetrzeæ z sol± i pieprzem, natrzeæ kaczkê. Jab³ka obraæ, pokroiæ w kostkê, a nastêpnie wymieszaæ ze ¶liwkami, jajkiem, tart± bu³kê i cukier. Farszem tym nadziaæ kaczkê, zaszyæ otwór, a kaczkê lekko ponak³uwaæ widelcem, ¿ebyæ siê t³uszcz dobrze wytopi³. Brytfannê wysmarowaæ mas³em, po³o¿yæ na niej kaczkê i wstawiæ do piekarnika nagrzanego do temperatury oko³o 200 C. Piec oko³o 0.5 godziny, nastêpnie zmniejszyæ temperaturê do oko³o 170 C i piec jeszcze oko³o 2.5 godziny, a¿ bêdzie miêkka.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email