Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:42

[b]Ciasto kawowo-cynamonowe[/b]

Sk³adniki:
1/3 tabliczki gorzkiej czekolady
1/2 kostki mas³a
1 ³y¿ka kawy rozpuszczalnej
5 jaj
1 szklanki cukru
1 niepe³na szklanka m±ki
2 ³y¿eczki cynamonu

Sposób przyrz±dzenia:
Czekoladê pokruszyæ i wrzuciæ razem z mas³em do miski ustawionej na garnku z wrz±tkiem. Podgrzewaæ do ca³kowitego rozpuszczenia sk³adników, a nastêpnie zdj±æ z ognia i dodaæ kawê. Ca³o¶æ dok³adnie wymieszaæ.
¯ó³tka i cukier, za pomoc± miksera, utrzeæ na gêst± masê.
Masê jajeczn± dodaæ do czekolady i miksowaæ na wolnych obrotach przez chwilê. Dodaæ cynamon i miksowaæ, a¿ wszystkie sk³adniki siê po³±cz±.
Bia³ka ubiæ na sztywn± pianê. M±kê przesiaæ.
Do masy dodawaæ na zmianê po ³y¿ce piany i m±ki, mieszaj±c ca³o¶æ za pomoc± ³y¿ki (nale¿y robiæ to delikatnie, aby masa nic nie straci³a ze swojej puszysto¶ci).
Okr±g³± formê o ¶rednicy oko³o 24 cm wysmarowaæ mas³em i wysypaæ bu³k± tart±. Przelaæ do niej ciasto.
Piec 40-50 minut w 180 stopniach.
autor: aganiok

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email