Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Mateusz
Participant
Posted on 31 marca 2005 at 12:19

"Duszona gê¶"

Sk³adniki:
1 du¿a gê¶
0.5 szklanki m±ki
2 ³y¿eczki soli
1.5 ³y¿eczki pieprzu
1-2 z±bki czosnku
3 ³y¿ki gêsiego smalcu
2 cebule
2 szklanki wrz±tku
1 listek laurowy

Sposób wykonania:
Gê¶ podzieliæ na porcje, usun±æ skórê i t³uszcz (t³uszcz przetopiæ na smalec). Czosnek rozetrzeæ z sol± i pieprzem, natrzeæ kawa³ki gêsi, postawiæ na noc w ch³odnym miejscu. T³uszcz rozgrzaæ w p³askim szerokim garku, kawa³ki gêsi obtaczaæ w m±ce i wk³adaæ do rondla po 3-4 porcje. Sma¿yæ a¿ bêd± rumiane, wyjmowaæ na talerz i sma¿yæ kolejne porcje. Nastêpnie wsypaæ cebulê do t³uszczu, usma¿yæ na ciemnoz³oty kolor, w³o¿yæ z powrotem porcje gêsi, wlaæ wodê, dodaæ listek laurowy i dusiæ pod przykryciem oko³o 2.5 godziny na wolnym ogniu. Podawaæ z pieczonymi jab³kami lub borówkami.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email