Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:34

[b]Ciasto dro¿d¿owe z jab³kami i skórk±[/b]

Sk³adniki:
Ciasto:
400g m±ki
30g dro¿d¿y
1 szklanka cukru
szczypta soli
70g mas³a
1 jajo
t³uszcz do wysmarowania formy

Skórka:
100g mas³a
150g cukru
zapach waniliowy
2 ³y¿ki mleka
100g siekanych migda³ow
litrowy s³oik sma¿onych jab³ek

Sposób przyrz±dzenia:
Ciasto: mleko, dro¿d¿, ³u¿eczkê cukru i 2 ³y¿ki m±ki po³aczyæ i pozostawiæ do wyro¶niêcia. Do miski z rozczynem wsypaæ pozosta³e sk³adniki i wyrobic g³adkie, sprê¿yste ciasto. Pozostawic do wyro¶niêcia.
Sk³adniki skórki wszystkie po³aczyc na ciep³o.
Ciasto podzielic na dwie czê¶ci i rozwa³kowaæ obydwie. Formê prostok±tn± nat³u¶ciæ i wy³o¿yæ jeden palcek, nastepnie po³o¿yæ jab³ka, ponownie ciasto i na nie wylaæ skórkê.
Piec w temperaturze oko³o 200 stopni przez oko³o 30 minut.
autor: gU¦KA

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email