Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:33

[b]Ciasto dro¿d¿owe z dyni±[/b]

Sk³adniki:
2,5 dag dro¿d¿y
1/4 szklanki mleka
1/2 szklanki cukru
3 szklanki m±ki pszennej
2 ¿ó³tka
szczypta soli
5 dag mas³a
2-3 ³y¿ki rodzynek
2-3 ³y¿ki p³atków migda³owych (niekoniecznie)
15 dag ugotowanej i zmiksowanej dyni

Sposób przyrz±dzenia:
W ciep³ym mleku rozpu¶ciæ dro¿d¿e, ³y¿eczkê cukru i ³y¿kê m±ki, odstawiæ do wyro¶niêcia.
Rozpu¶ciæ mas³o, odstawiæ do sch³odzenia.
2 i 1/2 szklanki m±ki wymieszaæ z sol±, cukrem, dyni±, ¿ó³tkami i zaczynem, wyrabiaæ dodaj±c pod koniec mas³o, rodzynki i p³atki migda³ów i dosypuj±c pozosta³± m±kê w razie potrzeby. Odstawiæ na godzinê do wyro¶niêcia (powinno podwoiæ objêto¶æ).
Zagnie¶æ ponownie, prze³o¿yæ do formy wy³o¿onej papierem do pieczenia i znowu odstawiæ do wyro¶niêcia.
Piec w temperaturze 200°C oko³o 40 minut.
autor: nutinka

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email