Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:31

[b]Ciasto Czesi[/b]

Sk³adniki:
1/2 kg m±ki
15 dkg cukru kryszta³u
1 jako
3 ³y¿ki miodu
15 dkg margaryny
2 ³y¿ki ¶mietany
1 ³y¿eczka proszku do pieczenia
1 ³y¿eczka sody

Masa;
2 szkl. mleka
3 ³y¿ki kaszki manny
opakowanie cukru waniliowego
20 dkg mas³a (lub margaryny)

Sposób przyrz±dzenia:
Sk³adniki na ciasto zagniatamy (jak mamy czas, to dajemy do lodówki, ale niekoniecznie) dzielimy na trzy czê¶ci i ka¿d± z osoba pieczemy na z³oty kolor w ¶redniej wielko¶ci formie.
Masa:
Mleko z cukrem waniliowym zagotowaæ, dodaæ kaszkê i ugotowaæ.
Mas³o utrzeæ i dodawaæ do niego przestudzon± kaszkê.
Przek³adaæ blaty z ciasta mas±.
Na górê polewa. Ja robiê tak: do garnka nalewam wodê i gotujê j±, na garnek dajê miskê do niej ³amiê czekoladê (mleczn± lub gorzk± – dowolnie) dodajê dwie ³y¿ki s³odkiej ¶mietanki i to rozpuszczam i polewa gotowa.
najlepsze jest na drugi dzieñ, jak wiêkszo¶æ kruchych lub pó³kruchych ciast.
autor: terenia

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email