Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:26

[b]Ciasto Cappuccino[/b]

Sk³adniki:
KREM:
1 szkl. cukru
2 szkl. mleka
3 ma³e paczki cappuccino (2 czekol., 1 orzech.)
5 ¿ó³tek
3 ³y¿ki m±ki pszennej
6 ³y¿eczek ¿elatyny
1 margaryna Kasia
0,5 l ¶mietany kremówki
3 ³y¿ki cukru pudru
czekolada gorzka

Sposób przyrz±dzenia:
1 szkl. cukru, 1 szkl. mleka, cappuccino zagotowaæ razem. W zimnej szkl. mleka rozmieszaæ 5 ¿ó³tek i m±kê. Zawiesinê wlaæ do gotuj±cego siê mleka z cukrem i cappuccino. Po odstawieniu z ognia dodaæ 3 ³y¿eczki ¿elatyny rozpuszczonej w ma³ej ilo¶ci wody. Ostudziæ i jak jest ju¿ zimne, ale nie stê¿a³e dodaæ pokrojon± w kostkê margarynê i utrzeæ mikserem. Wy³o¿yæ na biszkopt. Na górê ubiæ ¶mietanê z cukrem i 3 ³y¿eczkami ¿elatyny rozpuszczonymi w ma³ej ilo¶ci wody. Dodaæ potart± czekoladê lub rozdrobnione orzechy. Przed podaniem posypaæ ¶mietanê cappuccino.
Ciasto wygl±da tak: biszkopt+krem+ubita ¶mietana+posypane cappuccino.
autor: Miniomonia

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email