Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:22

[b]Ciastka z ry¿u preparowanego[/b]

Sk³adniki:
Torebka ry¿u preparowanego,
20 dkg mas³a lub margaryny,
30 dkg cukierków irysów lub toffi,
4 ³y¿ki kakao lub 5 dkg czekolady,
t³uszcz do posmarowania blachy

Sposób przyrz±dzenia:
Roztopiæ mas³o i wsypaæ do niego pokruszone cukierki oraz czekoladê lub kakao. Ca³y czas mieszaæ . Gdy sk³adniki dok³adnie siê po³±cz± wsypaæ ry¿ i ¶ci¶le wymieszaæ wszystko ze sob±.
Wylaæ masê do prostokatnej formy posmarowanej uprzednio t³uszczem lub wy³o¿onej pergaminem.
Odstawiæ na kilka godzin w ch³odne miejsce. Gdy masa ste¿a³a pokroiæ w prostok±ty.
autor: Layla

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email