Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Mateusz
Participant
Posted on 31 marca 2005 at 12:08

"Ryba po Gdañsku"

Sk³adniki:
karp, sandacz lub lin (oko³o 1.5 kg)
6 dag suszonych grzybów
2 ³y¿ki m±ki
4 ³y¿ki oleju
1 ³y¿ka mas³a
1 por
3 cebule
1 machewka
1 seler
3 ziarna ziela angielskiego
sól, pieprz, s³odka papryka

Sposób wykonania:
Grzyby umyæ, namoczyæ na noc w niewielkiej ilo¶ci wody, a nastêpnie ugotowaæ tej samej wodzie. Rybê oskrobaæ, wypatroszyæ, odci±æ ³eb i p³etwy, umyæ. Pokroiæ w dzwonka, natrzeæ sol± i odstawiæ na 15 minut. Warzywa obraæ, umyæ. Marchewkê i seler pokroiæ w paski, a cebulê i por w kr±¿ki. Grzyby odcedziæ na sicie (wywar zachowaæ), po³owê pokroiæ w paski. 2 ³y¿ki oleju rozgrzaæ w rondlu, wrzuciæ warzywa, zrumieniæ. Wlaæ pó³ szklanki wywaru z grzybów, dodaæ grzyby, listek laurowy i ziele angielskie, dusiæ pod przykryciem 15 minut. Rybê obtoczyæ w m±ce, zrumieniæ na patelni. W³o¿yæ do rondla, dodaæ mas³o, dusiæ oko³o 0.5 godziny. Ostro¿nie wyj±æ na pó³misek i ob³o¿yæ duszonymi warzywami.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email