Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:18

[b]Kocie oczka[/b]

Sk³adniki:
70 dkg m±ki;
3 jajka;
1/2 kostki mas³a;
1/2 kostki margaryny;
2 paczki cukru waniliowego;
1 ³y¿eczka proszku do pieczenia;
1 szklanka cukru

Sposób przyrz±dzenia:
Wszystkie sk³adniki ciasta wymieszaæ. Zarobiæ ciasto. W³o¿yæ na godzinê do lodówki. Mo¿na wa³kowaæ od razu ale och³odzone wa³kuje siê lepiej.
Wykrawaæ okr±g³e ciasteczka. W po³owie ciastek wycinaæ dziurki.
Piec krótko w niezbyt gor±cym piekarniku. Wyci±gaæ jasnoz³ote. Sklejaæ po dwa ciasteczka (na dole ca³e, u góry z dziurk±). Posypaæ cukrem pudrem.
autor: kajaa6

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email