Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:16

[b]Ciastka pó³francuskie ¶mietanowe z marmolad±[/b]

Sk³adniki:
50 dag (2 1/2 szklanki) m±ki,
25 dag margaryny,
1 jajo,
1 ¿ó³tko,
1 szklanka ¶mietany,
szczypta soli,
marmolada lub konfitura

Sposób przyrz±dzenia:
M±kê posiekaæ z margaryn±, dodaæ ¶mietanê, jajo, ¿ó³tko, sól i szybko zarobiæ ciasto. Owin±æ je w serwetkê i w³o¿yæ na noc do zimnej wody. Nastêpnego dnia ciasto rozwa³kowaæ na grubo¶æ oko³o 1/2 cm i wyci±æ rade³kiem kwadraty o boku 10 cm. Brzegi posmarowaæ bia³kiem. Na ¶rodku ka¿dego kwadratu u³o¿yæ porcjê marmolady lub konfitury, z³o¿yæ na pó³ po przek±tnej lub wzd³u¿, zlepiæ brzegi i upiec na z³oty kolor w bardzo gor±cym piekarniku. Po upieczeniu mo¿na ciastka polukrowaæ.
autor: Z.Wodecki

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email