Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:15

[b]Ciastka na sodzie[/b]

Sk³adniki:
25 dag mas³a
1 szklanka cukru
1 jajko
1 ³y¿eczka sody
3 szklanki m±ki
szczypta soli
esencja waniliowa

na lukier:
1 szklanka br±zowego cukru
4 ³y¿ki mas³a
1/4 szklanki mleka skondensowanego nies³odzonego
cukier puder

Sposób przyrz±dzenia:
1. Mas³o ucieramy z cukrem, nastêpnie dodajemy jajko. Sodê rozpuszczamy w 4 ³y¿eczkach gor±cej wody, mieszamy z mas±. Dodajemy przesian± m±kê, sól, esencjê waniliow±, zagniatamy ciasto i wk³adamy do lodówki na co najmniej 1 godzinê.
2. Na posypanej m±k± stolnicy wa³kujemy ciasto na cienki placek, foremk± wykrawamy ciasteczka. Uk³adamy je na wy³o¿onej pergaminem blaszce i wk³adamy do pieca, nagrzanego do 190 stopni. Pieczemy ok. 10 minut.
3. Gdy ciasteczka ju¿ s± upieczone i przestygniête, czas na lukier. W rondelku gotujemy mas³o, br±zowy cukier i mleko przez 3 minuty. Zdejmujemy z ognia i mieszaj±c dodajemy niewielk± ilo¶æ cukru pudru, ucieramy na krem. Cukier puder lepiej sypaæ po troszce, do czasu, a¿ osi±gniemy odpowiedni± gêsto¶æ lukru. Je¿eli sypnie siê go za du¿o, mo¿na dodaæ mleka.
4. Gotowym lukrem przek³adamy ciasteczka. Nale¿y robiæ to szybko, aby nie zgêstnia³ za bardzo.
autor: Anusiaczek

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email