Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:13

[b]Ciastka makaronikowe[/b]

Sk³adniki:
10 dag orzechów,
migda³ów lub p³atków owsianych,
2 bia³ka,
15 dag (3/4 szklanki) cukru pudru,
3 dag margaryny,
t³uszcz do blachy

Sposób przyrz±dzenia:
Migda³y sparzyæ, obraæ z ³upin, wysuszyæ i zemleæ. Orzechy zemleæ. Je¿eli dodajemy p³atki owsiane to zrumieniæ je krótko na margarynie, rozgnie¶æ wa³kiem na stolnicy i wymieszaæ z czê¶ci± cukru pudru. Bia³ka ubiæ na sztywn± pianê, pod koniec ubijania dodaæ cukier puder. Pianê delikatnie wymieszaæ z orzechami, migda³ami lub p³atkami owsianymi. Masê k³a¶æ ³y¿k± lub szpryc± na nat³uszczonej blasze. Piec 20-30 min w umiarkowanie gor±cym piekarniku. Zdejmowaæ z blachy jeszcze gor±ce. Ciastka makaronikowe przechowywaæ w zamkniêtych puszkach, co zapewnia zachowanie ¶wie¿o¶ci i krucho¶ci.
autor: Z.Wodecki

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email