Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:08

[b]Ciastka francuskie z owocami i galaretk±[/b]

Sk³adniki:
ciasto:
40 dag (2 szklanki) m±ki,
40 dag margaryny,
1 ¿ó³tko,
2 ³y¿eczki octu,
1 szklanka wody,
sól,
owoce: 1/2 kg jab³ek, moreli, ¶liwek, wi¶ni lub truskawek,
galaretka: 1 szklanka owoców, 1 szklanka wody, 1 szklanka cukru, 2-3 ³y¿eczki ¿elatyny

Sposób przyrz±dzenia:
Sporz±dziæ ciasto francuskie. Przygotowaæ owoce: jab³ka obraæ i pokroiæ na cz±stki, ¶liwki lub morele przepo³owiæ i usun±æ pestki, truskawki odszypu³kowaæ, wi¶nie wydrylowaæ. Ciasto rozwa³kowaæ na grubo¶æ 1/2 cm, pokroiæ na pasy szeroko¶ci 10 cm i u³o¿yæ na blasze. Piec oko³o 30 min w bardzo gor±cym piekarniku. Przygotowane owoce u³o¿yæ na cie¶cie w odstêpach co 4 cm. Przygotowaæ galaretkê. Zagotowaæ wodê z cukrem, dodaæ rozgniecione owoce i gotowaæ do lekkiego zgêstnienia. ¯elatynê namoczyæ w kilku ³y¿kach zimnej wody. Gdy napêcznieje dodaæ do gor±cych owoców i mieszaæ, a¿ siê rozpu¶ci. Gêstniej±c± galaretk± polaæ przestudzone ciastka. Po zastygniêciu galaretki krajaæ ciastka w odstêpach miêdzy owocami.
autor: Z.Wodecki

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email