Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:07

[b]Ciaska Bananowo-Owsiane[/b]

Sk³adniki:
-2 dojrza³e banany
-1/5 kostki mas³a
-2 ³y¿ki cukru
-2 ³y¿ki granulowanych otr±b pszennych z dodatkiem jab³ek
-2 ³y¿ki rodzynek [mo¿e byæ wiêcej]
-2 jajka
-5 czubatych ³y¿ek m±ki pszennej
-3-4 pe³ne ³y¿ki p³atków owsianych
-1 ³y¿ka drobnej kaszy kukurydzianej
-2 czubate ³y¿ki m±ki kukurydzianej
-1/2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
-1/2 ³y¿eczki sody oczyszczonej
-1/2 ³y¿eczki suszonej skórki pomarañczowej lub cytrynowej
-2 p³askie ³y¿ki suchego kleiku ry¿owego
-2 pe³ne ³y¿ki wiórków kokosowych
-gar¶æ posiekanych orzechów

Sposób przyrz±dzenia:
Banany zetrzeæ na grubej tarce jarzynowej,wbiæ do nich jajka, wymieszaæ za pomoc± ³y¿ki.Dodaæ rodzynki, orzechy,cukier,otrêby i p³atki owsiane. Wymieszaæ i odstawic na kilka minut.Wsypaæ kaszê kukurydzian±, m±ki wymieszane z proszkiem do pieczenia i sod±,suszon± skórke pomarañczow±,kleik ry¿owy.Twarde mas³o zetrzeæ na grubej tarce jarzynowej wprost do ciasta i wymieszaæ ³y¿k±,dodaj±c wiórki kokosowe.
Ciasto powinno mieæ tak± konsystencjê,aby siê raczej rwa³o ni¿ ci±gnê³o.
Du¿± blaszkê [tak± wsuwan± do piekarnika] nat³u¶ciæ i lekko posypaæ m±k±. Ciasto nabieraæ du¿± ³y¿k± i za pomoc± drugiej ³y¿ki zdejmowaæ na blachê.Uk³adaæ w sporych odstêpach,poniewa¿ rosn±.
Na blaszkê wchodzi ¶rednio 16 sztuk-i w³a¶nie na tyle wystarcz± sk³adniki w podanych proporcjach.
Gotowe ciasteczka posypaæ cukrem pudrem,ostudziæ i prze³o¿yæ do zamykanego pojemnika.
Bardzo dobrze smakuj± z mlekiem lub kakao.
autor: Elwira

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email