Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 16:59

[b]Ciasteczka z m±ki kukurydzianej[/b]

Sk³adniki:
20 dag m±ki kukurydzianej,
20 dag mas³a,
15 dag cukru pudru

Sposób przyrz±dzenia:
M±kê wymieszaæ z pudrem, dodaæ mas³o, najpierw posiekaæ no¿em, potem szybko zagnie¶æ rêk±. Formowaæ kuleczki wielko¶ci orzecha w³oskiego i uk³adaæ na pergaminie w du¿ej odleg³o¶ci od siebie. Piec w 140-180 stopniach ok. 20 minut.
autor: nutinka

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email