Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 16:58

[b]Ciasteczka z kleiku ry¿owego[/b]

Sk³adniki:
paczka kleiku ry¿owego
kostka margaryny
3 ³y¿ki kokosu
³y¿eczka proszku do pieczenia
3 jajka
niepe³na szklanka cukru

Sposób przyrz±dzenia:
1. Ze wszystkich sk³adników zarobiæ w misce ciasto. Formowaæ ma³e kulki, lekko je sp³aszczyæ i zrobiæ w ka¿dej z nich palcem ma³e wg³êbienie, do którego mo¿na na³o¿yæ troszkê d¿emu (najlepsze z malinowym).
2. Piec ok. 15 min. w temp. 180 C.
autor: Anusiaczek

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email