Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Mateusz
Participant
Posted on 31 marca 2005 at 11:50

"Kulki rybne"

Sk³adniki:
1 kg ¶wie¿ego ³ososia, pstr±ga lub karpia
1 ³y¿ka soli
0.5 ³y¿eczki pieprzu
6 ³y¿ek mas³a
6 ³y¿ek m±ki
4 ³y¿ki gêstej ¶mietany
0.5 szklanki oleju do sma¿enia

Sposób wykonania:
Usun±æ o¶ci, obraæ ze skóry. Rybê zmieliæ, przyprawiæ sol± i pieprzem. Mas³o utrzeæ, dodaæ m±kê, ubijaj±c dok³adnie wymieszaæ z ryb±, wlaæ ¶mietanê, starannie wymieszaæ. Formowaæ kulki wielko¶ci w³oskiego orzecha. Olej rozgrzaæ na patelni, sma¿yæ do zrumienienia ze wszystkich stron. Podawaæ na gor±co z majonezem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email