Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 16:52

[b]Ciasteczka z bez±[/b]

Sk³adniki:
2 szklanki m±ki
1 kostka mas³a
1/3 szklanki cukru
3 ¿ó³tka
cukier waniliowy
lukier:
3 bia³ka
25 dag cukru pudru
powid³o ¶liwkowe do przek³adania

Sposób przyrz±dzenia:
1. M±kê przesiewamy na stolnicê, siekamy z mas³em. Dodajemy pozosta³e sk³adniki, szybko zagniatamy g³adkie ciasto.
2. Wa³kujemy ciasto na placek grubo¶ci 3 mm i wykrawamy ma³± szklank± lub kieliszkiem kó³ka, uk³adamy na wy³o¿onej pergaminem blaszce.
3. Z bia³ek ubijamy pianê, dodaj±c pod koniec cukier puder. Powsta³ym lukrem smarujemy ka¿de ciastko. Wk³adamy je do pieca, nagrzanego do 180 stopni i pieczemy ok. 15 minut.
4. Wystudzone ciastka zlepiamy po dwa smaruj±c je powid³em.
autor: Anusiaczek

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email