Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 16:50

[b]Ciasteczka sezamki[/b]

Sk³adniki:
2 szklanki m±ki z pe³nego przemia³u drobno zmielonej,
10 ³y¿ek dobrego oleju lub 10 dag mas³a,
15 dag sezamu – bia³ego lub w ³uskach,
1 ³y¿ka miodu,
wody tyle, aby powsta³o ciasto

Sposób przyrz±dzenia:
Z podanych sk³adników zagnie¶æ ciasto, z tym ¿e sezamu daæ tylko ok. 10 dag,
5 dag zostawiæ do wa³kowania. Zrobione ciasto zostawiæ pod przykryciem w lodówce na przynajmniej 2 godz. Potem wa³kowaæ podsypuj±c sezamem oraz razow± m±k±. Wyciskaæ okr±g³e ciasteczka, upiec w gor±cym piecu.
autor: 4ngel

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email