Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Edyta
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 16:42

[b]Suflet z wi¶ni[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
0,4 kg wi¶ni wydrelowanych
oko³o 11 ³y¿ek cukru pudru
4-5 jajek
4 czubate ³y¿ki m±ki
skórka cytrynowa
t³uszcz do wysmarowania formy i bulka tarta

[i]Sposób wykonania:[/i]
Wisnie nalezy umyæ i posiekac mikserem. Mas³o utrzeæ z 6-7 ³y¿kami cukru pudru, dodaæ jajka i skórkê cytrynowa (oczywi¶cie start±) Wymieszaæ dok³adnie wszystkie sk³adniki. Bia³ka ubiæ na sztywno z 4-5 ³y¿kami cukru pudru. Po³±czyæ wszystkie sk³adniki tzn. ¿ó³tka, masê wi¶now± i bia³ka przesypuj±c m±k±. Prze³o¿yæ do wysmarowanej t³uszczem i posypanej bu³k± formy i zapiec.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email