Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Edyta
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 16:32

[b]Suflet z truskawek[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
200 gram truskawek (moga byæ mro¿one ale smaczniejsze oczywi¶ie ¶wie¿e)
10-11 ³y¿ek cukru pudru
4 ³yzki m±ki
5 jajek
3-4 ly¿ki bu³ki tartej
t³uszcz i bu³ka do formy

[i]Sposób wykonania:[/i]
Truskawki umyæ, ods±czyæ i zmiksowac w mikserze. Oddzieliæ ¿óltka od bia³ek. ¯óltka utrzeæ z 6 ³yzkami cukru pudru, wymieszaæ z truskawkami. Pianê ubiæ na sztywno i dodaæ 5 ³y¿ek cukru pudru. Wymieszaæ ¿ó³tka z truskawkami z bia³kami przesypuj±c bu³k± tart±. Wy³o¿yæ do wysmarowanej t³uszczem i posypanej bu³k± tart± formy. Zapiec.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email