Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

marek
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 10:35

[color=#FF0000][b]Mudzi[/b] [/color]doliczamy nades³ane na konkurs 12 przepisów opublikowanych w dzia³ach; sa³atki, sosy, makarony i marynaty.

[b][color=#FF0000]Bahus[/color][/b] nades³a³ poczt± 244 przepisy które równiez bior± udzia³ w konkursie, publikacja w toku.

Post edited by: tinca, at: 2005/03/06 14:23

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email