Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Edyta
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 02:48

[b]Kurczak po wêgiersku[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
4 udka kurczaka
2 szt papryki ( du¿e)
2-3 z±bki czosnku
1 ³yzeczka ostrej papryki
2 ³y¿ki oliwy
1 ³y¿ka posiekanej zieleniny
sól
pieprz

[i]Sposób wykonania:[/i]
Nó¿ki umyæ, wykrêciæ du¿e ko¶ci. Mieso lekko zbiæ, naszpikowaæ paseczkami czosnku, natrzeæ sol±, pieprzem i papryk±. Po³o¿yæ na patelnie na mocno rozgrzan± oliwê, obsma¿yæ na du¿ym ogniu. Dodaæ paprykê pokrojon± w kr±¿ki. Przykryæ i dusiæ 15-20 minut. Mo¿na podlewaæ wrz±tkiem. Przy podaniu posypujemy zielenin±.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email