Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Edyta
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 02:08

[b]Koktajl wi¶niowo- pomarañczowy[/b] co¶ rozweselaj±cego ­čÖé
50 ml likieru wi¶niowego
25-50 ml wódki
150 -200 ml sok z pomarañczy
sok z cytryny
cukier

[i]Sposób wykonania:[/i]
Brzegi szklanki posmarowaæ cytryn± i optoczyæ w cukrze. Wlaæ do niej liker wi¶niowy, wódkê, sok z pomarañczy i wy¶cisn±c oko³o 1/3 lub 1/2 cytryny. Wymieszaæ. podawaæ ze s³omk± i lodem.
Super komponuj± siê z tym kostki lodu z wi¶ni : Zamiast wody do pojemnika na lód wlewamy sok wi¶niowy z odrobin± soku z cytryny i zamra¿amy.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email