Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Katarzyna
Participant
Posted on 18 stycznia 2005 at 17:01

A teraz poranna rozkosz i obowi±zek, czyli
KAWA PO TURECKU Z KARDAMONEM
Do specjalnego tygielka kawowego wlewam kubek zimnej wody, wsypujê dwie ³y¿eczki mielonej kawy, p³ask± ³y¿eczkê cukru i szczyptê kardamonu. Stawiam to na ogniu, czekam a¿ zawrze. Zdejmujê z ognia i czekam, a¿ piana opadnie. I znów na ogieñ, do wrzenia, zdejmujê i jeszcze raz.
Do ulubionego kubka (a w³a¶ciwie kubasa, nocnika niemal) wlewam mleko a na to gor±c± kawê. W³±czam muzyczkê (najlepiej Bach, ostatecznie Haendel), rozsiadam siê w fotelu i delektujê siê Kaw± Na Dobry Pocz±tek Dnia. Czego i Wam ¿yczê.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email