Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Edyta
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 01:49

[b]Chicken Faitais[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
placki tortilli
pier¶ z kurczak
1 szt czerwonej papryki -ma³a
1 szt ¿ó³tej papryki -ma³a
1 szt zielonej papryki – ma³a
1 cebula du¿a
1 marchewka
1 pomidor
kapusta pekiñska lub sa³ata lodowa
¶mietana
salsa ( taka do chipsów jest idealna – polecam ³agodn±)
vegeta
sól
pieprz
papryka
zio³a
t³uszcz do sma¿enia

[i]Sposób wykonania:[/i]
Zetrzeæ marchewkê, pomidora pokroiæ w kostkê, sa³atê lodowa poszatkowaæ. Sk³adników nie mieszaæ. ¦mietanê i salsê wlaæ do pojemniczków.
Pier¶ z kurczaka pokroiæ w cienkie paseczki, to samo zrobiæ z papryka, a cebulê w pó³kola. Na patelni podsma¿yæ kurczaka, paprykê i cebulê, doprawiaj±c veget±, sol±, pieprzem, zio³ami, papryk±. W wersji "mocnej" dodajemy jeszcze czerwony pieprz i chilli.
Tortille podpiec w piekarniku lub podsma¿yæ na suchej patelni.
Warzywa na oddzielnych talerzykach podajemy na stole. Tak samo ¶mietanê i salsê. Gor±ce tortille obwijamy papierem (aby szybko nie wystygly) i stawiamy na stole, a na ¶rodku powinna siê znale¼æ , patelnia z kurczakiem ( idealnie jakby mia³ ktos zestaw podtrzymujacy temperaturê). Ka¿dy sam nak³ada sobie wszytkie sk³adniki i zwija w ro¿ek.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Post edited by: mudzia, at: 2005/03/05 23:00

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email