Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Edyta
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 01:20

[b]Schabowy ala devolale[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
3 plastry schabu
3 kawa³ki (pod³u¿ne sera ¿ó³tego)
1 ³y¿ka mas³a
1 jajko
sól
pieprz
bu³ka tarta
tluszcz do sma¿enia
wyka³aczki lub nitka

Sposób wykonania:
Plastry schabu rozbiæ t³uczkiem (aby wysz³y jak najcieñsze), przyprawiæ. Rozgrzaæ t³uszcz i z jednej strony plastry podsma¿yæ mocno z drugiej leciutko. Zdj±æ z patelni i poczekaæ a¿ ostygn±. Na stronê dobrze wypieczon± nak³adamy mas³o ( mo¿na rozsmarowaæ ale niekoniecznie) i kawa³ek ¿ó³tego sera. Zwin±æ i spi±æ wykalaczk± lub obwi±zaæ nitk± tak aby ser po roztopieniu nie wyp³yn±³. Tak zwiniête Zanurzyæ w rozm±conym jajku z dodatkiem soli i pieprzu, obtoczyæ w bu³ce tartej i sma¿yæ na patelni.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email