Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Edyta
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 00:57

[b]Orzeszki ( do specjalnych foremek)[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
4 szklanki m±ki
1 margaryna
1 jajko
1/2 szklanki pudru
1 szklanka gêstej ¶mietany
1/2 ³y¿eczki sody
sól do smaku

masa
25 dag orzechów w³oskich bez ³upinek
25 dag cukru pudru
2-3 ¿ó³tka
20 dag mas³a
1 ³y¿ka amaretto
kakao do koloru

Sposób wykonania:
ciasto:Zagnie¶æ szybko wszystkie sk³adniki na jednolit± mase. Ciasto nie powinno byc zbyt gêste. Postawiæ wypiekacz na ¼ródlo ciep³a (kuchenka gazowa, wêglowa inne). Posmarowaæ t³uszczem, nastêpnie do rozgrzanego wypiekacza nak³adaæ po ³y¿eczce ciasta w foremkê. W czasie pieczenia wypiekacz nalezy odwracaæ. Po okolo 3 minuach (sprawdziæ kolor). Wyj±æ wszystkie ciasteczka.
masa: Orzechy sprzyæ gor±c± wod± i obraæ ze skórek. Przepu¶ciæ przez maszynke do mielenia miêsa lub bardzo drobno posiekaæ i rozgnie¶æ. Mas³o utrzeæ z cukrem i dodawaæ kolejno ¿ó³tka. Po³±czyæ z orzechami, ³y¿k± likieru i odrobin± kakao.
Mas± uzupe³niæ ciasteczka i sk³adaæ na wzór orzechów w³oskich.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email